BARNARDKRATER

Barnardkrater is gelegen nabij de oostelijke rand van de zichtbare zijde van de maan. De inslagkrater is verbonden aan de Humboldtkrater, zuidoostelijk van de Mare Australe (Zuidelijke Zee). Barnard Crater is located on the eastern edge of the visible face of the moon. The impact crater is attached to the Humboldt Crater, southeast of the Mare Austale (Southern Sea).
To the next page
HOME
Naar de volgende pagina
HOME