HET FAMILIEWAPEN:
Click for printable file
Het eigenlijke wapen bestaat uit een wit schild met daarop een staande groene beer, naar links gewend (zoals gezien door degene die het schild vasthoudt). De beer vervulde in Europa de rol die de leeuw is toebedeeld in het Midden-Oosten en de tijger in India: die van het zoogdier machtiger dan de mens en daarmee bijna goddelijk. De naam 'Barnard' (berenhart: hart van een beer) betekent zoveel als 'mens die zo sterk als een beer is', of zelfs 'berendoder', waarmee de mens de half-goden naar de kroon steekt.

Boven de beer bevindt zich een smal, blauw schildhoofd en daarop een gouden kroon met drie klaverbladen (die geluk symboliseren) en drie parels (die voor rijkdom staan). Aan de rechterzijde wordt het schild gedragen door een witte eenhoorn, met rode hoorn en hoeven. Deze symboliseert het goede dat de beer helpt in de strijd tegen het kwaad, dat gesymboliseerd wordt door de zwarte griffioen, met rode klauwen, die het schild draagt aan de linkerzijde. Het rood staat voor het bloed dat daarbij vloeit, het groen van de beer symboliseert zijn onschuld terwijl het blauwe schildhoofd staat voor hogere machten, die een nogal passieve rol lijken te spelen.

De griffioen draagt een speer met daaraan een groene, gevouwen vaandel in dezelfde kleur als de beer in het schild. De eenhoorn draagt eveneens een speer met daaraan een vlag. Deze vlag heeft drie even brede banen in de kleuren wit, groen en zwart. Op een-derde vanaf de stok bevindt zich dezelfde beer als in het schild, ditmaal in goud.

Het geheel rust op een witte, symmetrisch gevouwen banier met daarin het Engelse motto 'Bear and forbear', hetgeen zich laat vertalen als 'Lijden en vermijden', waarmee echter helaas de woordspeling ('bear' betekent ook 'beer' en 'forbear' ook 'voorouder') verloren gaat. De interpretatie dat deze spreuk zou zijn afgeleid van 'Beer and four beer' ('Bier en vier bier') moet naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Eén van de weinige families die, net als de familie Barnard, een beer in het wapenschild voert zijn de graven van Warwick, Groot-Brittanië. Deze beer is echter geketend en gemuilkorfd. De beer die een familie Barnard in de Verenigde Staten in het wapenschild voert draagt slechts een halsband maar lijkt, gezien de wapenspeuk, toch nog gevaarlijk.

 
Klik hier voor meer Barnard-trivia
Klik hier voor meer Barnard-trivia
 
Ondanks het feit dat beren wel, en leeuwen niet in Europa voorkomen hebben die laatstgenoemde dieren een veel belangrijkere plaats in de heraldiek (wapenkunde) weten te veroveren. Wapens met beren er in zijn dan ook zeldzaam. De belangrijkste zijn de stadwapens van de hoofdsteden Berlijn (Duitsland), Bern (Zwitserland) en Madrid (Spanje) en het wapen van Groenland waarin vanzelfsprekend geen bruine beer, maar een ijsbeer te zien is, zittend in een blauw veld.
  
Afdrukvriendelijke versie Naar de volgende pagina
Ontmoet de stamvaders Enkele veel gestelde vragen
Uit de archieven Terug naar de Barnard WWW home-page