OUR FAMILY TREE
ONZE STAMBOOM
This 'Awesome Java Tree' contains the male, as well as some female, decendents of Izaak Barnard
who married Johanna Vogelenzang in Scheveningen, the Netherlands, on 27 July 1751.
Deze 'Awesome Java Tree' bevat de mannelijke, en sommige vrouwelijke, afstammelingen van
Izaak Barnard die op 27 juli 1751 in Scheveningen trouwde met Johanna Vogelenzang.
Make the tree grow by clicking the + signs. In some cases the status line below gives additional
information, names can be links to relevant other pages of the Barnard WWWeb-site.
Laat de boom groeien door te klikken op de + tekens. Soms bevat de tekstbalk onder aan de
pagina meer gegevens, bepaalde namen zijn links naar andere pagina's van de Barnard WWWeb-site.


Search by name
View the roots of this tree
BACK