Klik hier voor de voorafgaande brieven (geredigeerd door Rob Smit)

Klik hier voor enkele foto's
 
Klik hier
voor de meest recente brief


 Caïro, 30 april 2000  
Brief  3
 
Brief  6
 
Brief  9
 
Brief 24
 
Brief  28
 
Brief  32

Toen Willeke in september vorig jaar, het lijkt en is een eeuw geleden, solliciteerde naar de baan van professor in de Egyptische archeologie aan de Universiteit van Californië in Los Angeles dacht zij dat ze weinig kans maakte op één van de weinige vaste banen binnen haar vakgebied aan één van de beste universiteiten ter wereld. Het verbaasde ons dan ook niet dat wij in december nog niets gehoord hadden: bij veel sollicitatie-procedures worden de afvallers vergeten.

Het bericht dat wij spoedig naar Berenike zouden vertrekken, en dus zeer moeilijk bereikbaar zouden zijn, werd echter beantwoord met de mededeling dat Willeke één van de zes kandidaten was waarvan men referenties zou opvragen. In februari bereikte ons, langs verschillende omwegen, meermalen de boodschap dat zij één van de vier sollicitanten was die zouden worden uitgenodigd voor een sollicitatie-gesprek.

En zo vloog ze begin maart direct vanuit Berenike naar Los Angeles voor een bezoek van een week aan de UCLA, gelegen tussen Hollywood, Bel Air en Santa Monica. Na afloop werd beloofd dat  gedurende het Egyptologencongres, dat begin april in Caïro zou worden gehouden, nadere mededelingen te verwachten waren. Daar leerde zij dat de keuze inmiddels was teruggebracht tot twee kandidaten en dat die keuze gemaakt zou worden op 11 april. Gespannen wachtten wij die dag af die, door het tijdsverschil van tien uur, voor ons voor een groot deel op 12 april viel. Later hebben we maar een E-mail verstuurd waarop, onder strikt embargo, werd meegedeeld dat Willeke als eerste uit de bus was gekomen, maar dat die beslissing nog moest worden bevestigd door de faculteitsraad. Pas op 25 april ontvingen we het heuglijke nieuws dat dit ook daadwerkelijk, en met unanieme stemmen, was gebeurd.

Begin juni komen we dus naar Nederland om half augustus door te reizen naar de Amerikaanse westkust. Een hele overgang, vooral voor mij. Willeke zal namelijk in de toekomst nog regelmatig naar Egypte terugkeren, in verband met haar werk in Berenike en elders. Zelf ga ik proberen ook een baan bij de UCLA te vinden en daar zal vanaf hangen of dat ook voor mij zal gelden. Wel zeker is dat ik iedereen van de ontwikkelingen op de hoogte zal houden, onder ander via deze web-site. Ons E-mail adres is en blijft: wendrich@barnard.nl 

 Verder

Meer over Hans

Meer over Barnard

Naar de Barnard WWW home-page